Demanar pressupost / Contactar

El nostre horari és de dilluns a divendres de 7 a 15 hores.

L'informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès. FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada. L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura d'aquesta clàusula. L’enviament d'aquest correu electrònic implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificacions, cancel·lacions o oposició en els terminis establerts a la Llei orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció: FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY, POL.IND.MOLÍ DE LES PLANES C / REC DEL MOLÍ, 27 NAU 6, 08470 SANT CELONI.