Codi ètic

CODI ÈTIC


El present Codi regula els principis i valors ètics exigibles al personal vinculat a la Fundació des de la clau dels valors, així com les normes de conducta general com, concretament, les aplicables per fer front a possibles conflictes d’interessos; incidint, per aquest motiu, en la necessitat de promoure una actuació objectiva, imparcial i proporcionada per satisfer els interessos públics. Així mateix, es regulen les normes de conducta en matèria contractual i en relació a l’atorgament d’ajuts i subvencions públiques, així com en relació a les normes de conducta relatives a la gestió del personal, dels recursos públics i la transparència.

QUÈ ÉS EL CODI ÈTIC?

El Codi Ètic és un document que recull unes normes de comportament. Es crea per aconseguir un comportament responsable, transparent i de respecte entre totes les persones involucrades en el nostre projecte.


Mitjançant l’elaboració d’aquest Codi es pretén:
a) Concretar i desenvolupar els principis i valors establerts a la llei.
b) Regular normes de conducta per a detectar actuacions irregulars del personal de la Fundació o de les entitats en les que participa o amb les que es vincula, així com dels membres del Patronat.
c) Determinar les conseqüències de l’ incompliment de les normes de conducta regulades en el Codi.
d) Configurar mecanismes de difusió i formació en els valors, principis i normes de conducta que conté, així com l’establiment de mecanismes de seguiment, control i avaluació de la implementació del Codi.

CODI ÈTIC

Consulta aqui el CODI ÈTIC de la Fundació Acció Baix Montseny


93 867 21 38

Horari: dill.- div. 7:00-15:00

info@fundaciobaixmontseny.cat

Polígon Industrial Molí de les Planes
C/ Rec del Molí,27 Nau 6
08470 Sant Celoni (Barcelona)

Avís legal Politica privacitat Política de cookies Implementat per mabuweb

Ir al contenido