Informació a empreses

INFORMACIÓ A EMPRESES


La Llei General de Drets de les persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social (inclou la LISMI) estableix que les empreses públiques i privades de 50 o més persones treballadores , han de reservar, com a mínim, un 2% de la seva plantilla per a persones amb discapacitat.

La llei també preveu que en determinats supòsits en que resulti especialment difícil el compliment de l’obligació de la contractació directa de treballador/ores discapacitats les empreses poden portar a terme mesures alternatives.

Mesures alternatives

Aquestes queden recollides al REIAL DECRET 364/2005, de 8 d’abril i al DECRET 86/2015, de 2 de juny que regulen el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

Mesures alternatives:

  • Signar un contracte amb un CET pel subministrament de bens
  • Signar un contracte amb un CET o amb una persona autònoma amb discapacitat per la prestació de serveis
  • Donació o acte de patrocini a una fundació o associació declarada d’utilitat pública
  • Signar un contracte amb un CET d’acord amb el RD 290/2004, per realitzar obres i serveis mitjançant la fòrmula d’ Enclavament laboral.

Empreses que confien en nosaltres


93 867 21 38

Horari: dill.- div. 7:00-15:00

info@fundaciobaixmontseny.cat

Polígon Industrial Molí de les Planes
C/ Rec del Molí,27 Nau 6
08470 Sant Celoni (Barcelona)

Avís legal Politica privacitat Política de cookies Implementat per mabuweb

Ir al contenido