Senyalització Viària

  • Senyalització horitzontal de carrers i vials amb pintura d’alta qualitat de un o dos components, reflectants i antilliscants.
  • Fresat de pintura horitzontal
  • Disseny de senyals i símbols a mida i necessitat del client.
  • Senyalització vertical: col·locació i restauració de senyals de trànsit, cartells publicitaris, etc...
  • Assessorament tècnic